Členovia klubu TK AS Trenčín 2016/2017

Meno Narodený Stav Hráča Kategória
Nela Královenská 2010 Domáci deti do 10 rokov
Lukáš Glos 2010 Domáci deti do 10 rokov
Dorota Azari 2009 Domáci deti do 10 rokov
Adam Mikula 2008 Domáci deti do 10 rokov
Adela Drengubiaková 2008 Domáci deti do 10 rokov
Monika Vančová 2008 Domáci deti do 10 rokov
Tomáš Glos 2008 Domáci deti do 10 rokov
Filip Šalamon 2007 Domáci deti do 10 rokov
Letícia Kubišová 2007 Domáci deti do 10 rokov
Nicole Královenská 2007 Domáci deti do 10 rokov
Raj Ronan Peco 2007 Domáci deti do 10 rokov
Tara Peco 2007 Domáci deti do 10 rokov
Norbert Langer 2006 Hosťujúci mladšie žiactvo
Matej Bariak 2006 Domáci mladšie žiactvo
Marek Balážik 2006 Hosťujúci mladšie žiactvo
Martin Kotsch 2006 Domáci mladšie žiactvo
Samuel Ferletjak 2006 Domáci mladšie žiactvo
Diana Kaňovská 2006 Hosťujúci mladšie žiactvo
Sára Žilinčanová 2006 Domáci mladšie žiactvo
Nina Krištofová 2006 Hosťujúci mladšie žiactvo
Bredschneiderová Nina 2006 Hosťujúci mladšie žiactvo
Nina Kubalová 2006 Hosťujúci mladšie žiactvo
Jakub Králik 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Adam Ondrášik 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Rastislav Kubovič 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Matúš Kido 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Yannik Rogulski 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Katrin Slotíková 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Nina Veličová 2005 Domáci mladšie žiactvo
Nina Šimonová 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Janine Supeková 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Emma Lapšová 2005 Hosťujúci mladšie žiactvo
Bruno Bernáth 2004 Domáci staršie žiactvo
Matúš Nebus 2004 Domáci staršie žiactvo
Dávid Ondruš 2004 Hosťujúci staršie žiactvo
Dodi Mišenka 2004 Hosťujúci staršie žiactvo
Emma Špačková 2004 Domáci staršie žiactvo
Sofia Mudranincová 2004 Domáci staršie žiactvo
Lana Ellen Peco 2004 Domáci staršie žiactvo
Kristína Janegová 2003 Domáci staršie žiactvo
Sára Barteková 2003 Domáci staršie žiactvo
Martina Beláková 2003 Domáci staršie žiactvo
Samuel Sedláček 2003 Hosťujúci dorast
Nina Fabová 2002 Domáci dorast
Dominik Čech 2001 Hosťujúci dorast
Sandra Číšecká 2001 Domáci dorast
Šimon Kido 2000 Hosťujúci dorast
Bibiana Blažejová 2000 Domáci dorast
Tomáš Baláži 2000 Domáci dorast
Martin Greguš 1999 Domáci dorast
Nikolas Ľahký 1999 Domáci dorast
Patrik Jančovič 1996 Domáci dospelí